Revision
- opakování znalostí o zvířatech - popis
- použití vět kladných - It is..., it can..., it has got..., it eats..., it lives...
- otázky - Is it..., can it..., has it got..., does it eat..., does it live...

U14
- časové úseky
- ago
- zápor wasn´t, weren´t

U15
- last, could
- zápor had - didn´t have

U16
- pravidelná slovesa - čas minulý prostý