Pondělí
ČJ - Vyprávění, shoda přísudku s podmětem -uč. 105/3,4, PS 35/3,5
M - Opakování - pamětné i písemné +,-, . , :  do 10 000, zlomky - PS 40/1
Čtení - DÚ na čtvrtek - čítanka str. 155 - 157
VL - Habsburkové - opakování

Úterý
ČJ - Shoda přísudku s podmětem - uč. str. 106
M - Geometrie - Stavby z kostek - PS str. 48

Středa - výlet