Jak postupovat v případě výskytu respiračního (či střevního) onemocnění u dětí.