S posledním Koumálkem jsme se rozloučili výrobou a zkoumáním "magického hada".

V letošním školním roce proběhlo již šestnáct lekcí badatelského klubu a druhý blok Koumálka začne znovu v září 2020.
Děkuji všem účastníkům za jejich nadšení a úspěšné završení našeho společného bádání, pokusničení, zkoumání a vyrábění.

Na památku si děti vyrobily magickou hračku. Při vertikálním držení spirály z drátu se navlečené kousky brček snášejí dolů jako plazící se had. Podívejte se na video: