Jak dopadlo koumálkovské experimentováni s lepidlem? Podívejte se dále, jak se vyvedli Koumálkům ozdoby z lepidla...

Na minulé schůzce Koumálci bádali nad mnohým, viz Zapeklitý Koumálek. Jedním z pokusů bylo i zkoumání různých látek (materiálů) a my jsme zkoumali, jak se chová bílé tekuté lepidlo, v našem případě jsme použili Herkules. 
Po důkladném uschnutí zabarveného lepidla potravinářskými barvami jsme z víček vyjmuli takovéto krásné ozdoby :)