Krátké společné předvánoční zastavení v kostele sv. Václava.


Děkujeme paní Marušce Šukolové za vpuštění do kostela, varhanici Ludmile Prchalové za krátký koncert a Emě Bártíkové a Rozálce Novákové za doprovod našeho velkého sboru.

Klidné svátky všem.