Dne 8. 3. jsme si společně s p. Končickým v učebně Hv během pěti vyučovacích hodin zopakovali pravidla silničního provozu.


V každé hodině jsme zhlédli na interaktivní tabuli pořady "Semafórek na kole" natočené dle tematických plánů pro nižší stupeň ZŠ. Poté jsme si ústně zopakovali pravidla, kterým byly filmy věnovány, a zasoutěžili o propagační materiály BESIPu. Před dalším filmem si pan školitel zjistil, zda máme v dané problematice "JASNO, POLOJASNO, ZATAŽENO". Na samý závěr besedy nás čekal test, na němž jsme si ověřili, kolik pravidel nám uvízlo v hlavičkách.