Blíží se 1. září a s ním i vstup dětí na palubu naší školy. Jakým způsobem budou probíhat první dny nejmenších školáků?


1. září

Školní rok zahájíme společně v 7:55 před školou, abychom přivítali děti z přípravné třídy a prvňáčky. Poté si je převezmou třídní učitelky a odvedou si je do tříd. Je nám jasné, že první školní den je v životě dětí a celé rodiny důležitý mezník a víme, že ho chcete prožívat se svým dítětem. Proto vám umožníme, abyste děti v tento den do třídy doprovodili. Podmínkou je ale, že použijete se vstupem do budovy respirátor. Také zvažte, jak velká “delegace” bude dítě doprovázet, naše třídy nejsou nafukovací. Slibujeme, že babičkám, tetičkám a dalším příbuzným děti ve třídě nafotíme.


Co si má Vaše dítě první den přinést?

Prvňáčci jsou hrdí na to, že jsou školáci a chtějí se pochlubit aktovkou. Takže ano, mohou přijít s taškou, možná si v ní hned první den něco odnesou. 

Děti z přípravné třídy mohou přijít s batůžkem, aby si měly v čem odnést dárečky.

Na přinesení ostatních věcí, které byly na seznamu, včetně přezůvek, bude dost času v dalších dnech.

Také by Vaše dítě mělo mít roušku pro použití ve společných prostorách školy. Narozdíl od Vás si ji ve třídě sundá.


Co čeká Vás?

Pokud Vaše dítě spadá do ochranné lhůty 180 dní po prodělaném covidu či má platný negativní test na covid realizovaný na odběrovém místě, informujte nás o této skutečnosti.

Počítejte s tím, že si Vás převezme paní Pachlová, která se s Vámi domluví ohledně přihlášek do školní družiny. 

Také bude v jídelně k dispozici vedoucí školní jídelny paní Kouklová a bude možnost přihlásit děti na svačiny a obědy. 


V tento den ještě nebude ani družina ani jídelna v provozu, takže až si všechno vyřídite, odcházíte s dítětem domů.2. září

Už bude fungovat školní družina. Děti do ní mohou ráno přicházet v čase mezi 6:30 a 7:15. 

I v tento den můžete případně děti do budovy doprovodit, ale pouze do vestibulu se šatními skříňkami. Dětem tu ale pomůžeme i my.

S sebou už by měli prvňáci mít kromě aktovky určitě přezůvky, zámeček k šatní skříňce a klíček,  případně kufřík a cvičební úbor. Totéž se týká dětí z přípravné třídy (ty ale nepotřebují zámeček k šatní skříňce).


Děti se budou na začátku 1. vyučovací hodiny testovat antigenními testy určenými pro samoodběr. I s tím dětem pomůžeme, pokud budete chtít být přítomni a pomoci jim sami, můžete. Pokud byste testování Vašeho dítěte odmítli, může ve škole zůstat pouze za podmínky, že bude mít nasazenu roušku i ve třídě. Výjimky z tohoto opatření vymezuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví.

Děti se budou seznamovat s prostředím školy, školní družiny a školní jídelny (na svačiny půjdou v doprovodu třídní učitelky, na oběd v doprovodu paní vychovatelky).

Provoz školní družiny je do 15:30.


3. září a dny další

Dětem v přípravné třídě začíná pravidelný režim podle denního plánu, prvňákům výuka podle rozvrhu.

Testování dětí bude probíhat ještě 6. a 9. září.


Pokud budete mít po přečtení těchto informací nějaké otázky, ozvěte se. Rádi Vám je zodpovíme.