S blížícím se zahájením školního roku vás chceme informovat o opatřeních a podmínkách vzdělávání vašich dětí v prvních dvou týdnech školního roku.


Na počátku zahájení výuky v roce 2021/2022 proběhne
preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě.  Testovat budeme antigenními testy určenými pro samoodběr.

První test se provede 1. září první hodinu (žáci 1. ročníku a přípravné třídy se budou testovat až 2. září - dětem s testováním pomůžeme, případně může být testování nápomocen zákonný zástupce nebo osoba jím pověřená) a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. Na základě výsledků získaných z testování bude na úrovni Ministerstva zdravotnictví rozhodnuto o dalším postupu (případném prodloužení testovacího období). 

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu v ředitelně školy.


Screeningové testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky:

  • doloží certifikát, že jsou 14 dnů po plně dokončeném očkování (děti 12+) nebo
  • doloží lékařskou zprávu o prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) nebo
  • doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

O těchto skutečnostech nás můžete informovat předem.


Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (povinnost nosit roušku nebo respirátor i v průběhu výuky, nesmí cvičit v prostorách školy apod.). 

Žáci, kteří budou testováni nebo splní podmínky o bezinfekčnosti, budou povinni nosit ochranu dýchacích cest (roušku nebo respirátor) pouze ve společných prostorách školy (ne při výuce ve třídách).

Pokud se žák odmítne podrobit testování a odmítne v budově školy nosit ochranu dýchacích cest, nebude vpuštěn do budovy (nemůže se účastnit vyučování).

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

Všichni žáci a zaměstnanci jsou povinni se řídit aktuálním mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a dodržovat stanovená hygienická pravidla (jejich stručný přehled najdete ZDE).

Děkujeme vám za pochopení a věříme, že i přes tato úskalí společně zvládneme nejen začátek školního roku.


Se začátkem školního roku počítejte také s tím, že

  • dítě má mít zásobu roušek (respirátorů)
  • budete požádáni o aktualizaci kontaktních údajů (zejména telefonních čísel, e-mailových adres)
  • Vám budeme rozesílat přihlašovací údaje do elektronické žákovské knížky a informace o jejím používání


V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.