Školní rok 2021/22 jsme slavnostě ukončili ve středu v tělocvičně.


Za přítomnosti starostky Starého Sedla Jany Svobodové a starosty Stráže Karla Fišpery jsme ocenili žáky, kteří reprezentují školu a nejlepší žáky tříd.
Zavzpomínali jsme na roky, které s námi strávili deváťáci a jejich průchod školní docházkou. A rozloučili se s námi i oni.
Šťastnou cestu životem.