Ve čtvrtek 23. 6. vyrazily 4. a 5. třída na dopravní hřiště do Tachova.


Před prázdninami si děti připomněly pravidla silničního provozu v praxi.
Některé křižovatky musely kvůli porušení pravidel několikrát opakovat.