Soutěže ve šplhu se samozřejmě účastnili i žáci dalších ročníků.