Seznam přijatých uchazečů dle registračních čísel.
Zveřejněno: 11. 4. 2022
Bude sejmuto: 26. 4. 2022