Kdo a kdy půjde do školy?
Za jakých podmínek?
A jak to bude s testováním?

Vážení rodiče,
děkuji Vám za Vaši trpělivost a ráda bych Vás informovala o provozu školy od 12. 4. 2021 a návratu dětí 1. st. k prezenční výuce.

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. 14600/2021-1/MIN/KAN spadá naše škola mezi tzv. malé školy. S ohledem na to a na připravená režimová opatření můžeme současně otevřít 12. 4. všechny třídy I. st. bez nastavení rotační výuky.

Režimová opatření:

 • Pravidelné povinné testování 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek ráno) prostřednictvím neinvazivního antigenního testu (odběr z přední části nosu). 
  • Průběh testu: https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20 
  • Testování se nebude týkat dětí a zaměstnanců, kteří prodělali covid, a to do doby max. 90 dní od pozitivního testu. V tomto případě budeme potřebovat 12. 4. doložit lékařskou zprávou, potvrzením z laboratoře či jiným dokladem, kdy byl proveden pozitivní test. 
  • Z povinného testování budou vyjmuti také zaměstnanci od 14. dne po uzavřeném očkování.
  • Negativní test je nutnou podmínkou pro účast na prezenční výuce.
  • Další informace k testování najdete zde: https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy#rodice 
 • Nošení ochranných prostředků - v případě dětí chirurgických roušek (na den potřebuje dítě minimálně 2 roušky).
 • Dodržování homogenity skupiny - tedy děti navštěvující jednu třídu spolu budou i v rámci provozu školní družiny.
 • Pravidelné větrání prostor.
 • Pravidelná dezinfekce prostor.
 • Častý pobyt venku.

Provoz školní družiny

S ohledem na provozní podmínky jsme schopni zabezpečit:

 • ranní družinu pro žáky 1. a 2. ročníku, pro dojíždějící žáky 3. a 4. roč. dohled v budově školy. Po příchodu do ranní družiny bude v 7:15 budova uzavřena.
 • odpolední družinu pro žáky 1. a 2. ročníku v plném režimu, pro žáky 3. a 4. roč. do odjezdu prvního spoje, tedy nejpozději do 13:40, kdy děti na tento spoj odchází.

Omezený provoz školní družiny bude zohledněn ve výši poplatku za ŠD.


Provoz školní jídelny

Školní jídelna bude zabezpečovat přípravu a výdej obědů. Dočasně jsme z provozních důvodu nuceni zrušit výdej svačin.


Organizace testování

Pondělní test

 • Děti navštěvující školní družinu budou testovány ihned po vstupu do školy. Po negativním výsledku testu odcházejí do družiny.
 • Žáci, kteří přijdou do školy až na vyučování, vyčkají před budovou školy na svého třídního učitele, který si je vyzvedne, odvede do učebny a společně se otestují. 
 • Žák s pozitivním testem odchází do izolace a s rodiči domů, ostatní pokračují ve výuce.
Čtvrteční test
 • Žáci se společně otestují ve třídě na začátku 1. vyučovací hodiny. Žák s pozitivním testem odchází do izolace a celá třída následně domů, kde v izolaci vyčká na výsledek kontrolního PCR testu pozitivního žáka. V případě, že bude i kontrolní PCR test pozitivní, bude nařízena karanténa celé skupině.


Co tedy potřebujeme od vás?
 • Vaše dítě by mělo mít zásobu chirurgických roušek.
 • Doložení data pozitivního testu, pokud dítě prodělalo kovid - nejpozději 12. 4. ráno.
 • Informaci o tom, zda a v jakém režimu bude navštěvovat školní družinu - nejpozději 12. 4. 
 • Abyste neposílali dítě do školy nemocné či s náznakem onemocnění.
 • Abyste nás informovali, pokud se dítě dostalo do kontaktu s covid pozitivní osobou. 
 • Vezměte na vědomí, že v případě, že se ve třídě objeví pozitivní test, jsme povinni poslat domů celou třídu.

Myslím, že naším společným cílem je, aby už děti ve škole zůstaly. Vaši spolupráci potřebujeme i teď.

Děkujeme.

V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte.