Z důvodu dodržení homogenity školních tříd (třída je pohromadě, není spojována s jinou třídou) upravujeme od 30. 11. rozvrh některých hodin v některých třídách. Změny se týkají předmětů a hodin, ve kterých byly do jedné skupiny spojováni žáci 2 a více ročníků. Dochází tak k rozdělení na skupiny, ve které budou pouze žáci jedné třídy. Může se ale stát, že výuku v některé třídě v takovém případě povede jiný pedagogický pracovník než je běžné (viz tabulky).

I nadále platí, že Hv je vyučována bez zpěvu a Tv bez sportovních aktivit.

Tato úprava bude platná po dobu stupně ohrožení 4 a 3 dle PES, pokud nedojde k nějaké podstatné změně systému.
Zatím uvádíme úpravu do vánočních prázdnin. Následně uvidíme, jak se bude situace vyvíjet.

Děkujeme za pochopení.