Informace o návratu dalších ročníků do školy + informace o možnosti odebírat obědy i v době distanční výuky.

Ministr školství a ministr zdravotnictví dnes oznámili termíny a podmínky návratu dalších ročníků do školy.

Pokud tedy dojde od 23. 11.  k přechodu do st. 4 - PES vrátí se od pondělí 30. 11. k prezenční výuce (do školy) zbývající třídy 1. st. (3., 4., 5.) a 9. ročník. 

Ostatní ročníky se budou vzdělávat v rotačním režimu, který plánujeme takto:

  • 30. 11. - 4. 12. - 8. roč. ve škole, 6. a 7. z domova
  • 7. 12. - 11. 12. - 6. a 7. roč. ve škole, 8. roč. z domova
  • 14. 12. - 18. 12. - 8. roč. ve škole, 6. a 7. z domova
  • 21. 12. - 22. 12. - 6. a 7. roč. ve škole, 8. roč. z domova


Pro všechny ročníky, které budou v danou chvíli ve škole, platí:

  • výuka probíhá podle stálého rozvrhu (s možnými lehkým úpravami)
  • pohyb ve všech prostorách školy v roušce - včetně vyučovacích hodin (děti by tedy měly mít roušku (roušky) náhradní
  • pravidelné větrání ve třídách (o přestávkách, uprostřed hodiny)
  • bez Tv a zpěvu - pokud to alespoň trochu počasí dovolí, budou tento čas trávit děti venku - měly by tedy mít vhodné oblečení
  • v případě zdravotních obtíží nebo nemoci nechte dítě doma, v případě, že se zdravotní problémy objeví v průběhu dne, budeme volat, abyste si dítě vyzvedli (stejná pravidla jako byla od začátku školního roku)
  • svačiny a obědy jsou pro přítomné automaticky přihlášeny - v případě, že chcete dítěti jídlo odhlásit, volejte nejpozději do 8:00 vedoucí školní jídelny paní Kouklové na tel. č.  374 780 989
Pro ročníky vzdělávané z domova bude výuka dále probíhat distančně jako dosud, včetně rozvrhu online hodin a týdenních plánů.


Informace o možnostech stravování
Od pondělí 23. 11. si mohou odebírat obědy i žáci, kteří se v danou chvíli vzdělávají distančně. Jídlo si však musí odnášet domů.
Pokud máte zájem o odběr obědů již příští týden, kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Kouklovou na tel. č.  374 780 989 - ideálně v pátek 20. 11. 2020.