Opatření podle pokynů KHS a MŠMT pro následující 2 týdny (5. - 18. 10. 2020)
  • I. st. - Hv bez zpěvu, Tv bez omezení
  • II. st. - Hv bez zpěvu, Tv bez pohybových aktivit uvnitř i venku - budou procházky, v případě extrémně špatného počasí bude relizován jiný (nepohybový) obsah

Kroužky se rozbíhají od 5. 10. s těmito omezeními:
  • sportovní kroužky (Sportovní hry, OVOV, Sportovní gymnastika) - bez účasti žáků II. st. (ti až po 18. 10. pokud situace dovolí)
  • Divadýlko - začne až po 18. 10.
  • Taneční kroužek - začne až po 18. 10.
  • Šikovné ručičky - bez omezení
  • Čtenářský klub - bez omezení
  • Programování - možná dojde k dočasnému rozdělení skupiny na dvě části (v tom případě by měl 5. roč. kroužek v Út od 12:45 a 3. roč. ve St ve stejném čase) - děti se dozví v pondělí 5. 10.