V pátek 18.9.2020 jsme se již podruhé připojili s naší školou k celostátní akci UKLIĎME ČESKO.

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. 
Během přibližně tří hodin se nám povedlo projít celou Stráž a posbírat cca 100 kg nepořádku.
Velké díky patří pracovníkům úřadu, kteří nahromaděné pytle odvezli.

Celostátní akce UKLIĎME ČESKO pak proběhla v sobotu 19.9.2020.