Informace pro žáky a rodiče - jak bude probíhat poslední školní den?


Vysvědčení bude ve všech třídách vydáváno v pátek 26. 6. v čase začátku vyučování, tedy v 7:55. Čas příchodu do školy pro danou třídu upřesní třídní učitel/-ka v posledním týdnu. Pro vysvědčení si mohou přijít i děti, které v současné době nenavštěvují školní skupiny na I. st. nebo nedocházejí na konzultace na II. st.

Pokud si dítě nepřevezme vysvědčení ve třídě, bude v pátek připraveno k vyzvednutí do 10:00 a následně také v pondělí 29. 6. a 30. 6. v dopoledních hodinách.

Poslední školní den nebude v provozu školní jídelna a nebude zabezpečen provoz školních skupin na I. st. - po převzetí vysvědčení děti odchází domů.

Jiný průběh předání vysvědčení bude pouze v IX. třídě. Tam, kde pro ně cesta naší školou v roce 2011 začala, tam také v roce 2020 skončí - před budovou školy. Přijdete deváťáky vyprovodit a zamávat jim na další cestu?