Informace o organizaci třídnických hodin a konzultací v následujícím týdnu. Děkujeme všem rodičům za spolupráci a vyplnění dotazníku. Od příštího týdne se v rámci třídnických hodin a konzultací ve škole potkáme s 90 % žáků 2. st. Jen pro připomenutí, co je třeba vedět, než se děti vrátí do lavic.
  • 6. a 8. ročník bude chodit do školy v úterý a ve čtvrtek, 7. a 9. ročník v pondělí a ve středu (9. ročník začíná až středou 10. 6. z důvodu pondělních přijímacích zkoušek na SŠ).
  • 6. a 7. roč. bude umožněn přístup do budovy v 7:45, 8. a 9. roč. v 7:50
  • nejpozději při první návštěvě školy žák odevzdá podepsané Čestné prohlášení o zdravotním stavu: ke stažení ZDE, možno vyzvednout ve škole. Žáci 9. ročníku, kteří školu navštěvovali z důvodu přípravy na přijímací zkoušky, čestné prohlášení znovu odevzdávat nemusí.
  • konec "vyučování" bude pro všechny ročníky v 11:35 (s mírným časovým odstupem mezi ročníky)
  • před budovou školy žáci dodržují pravidlo bezpečné vzdálenosti, případně mají roušku
  • v roušce se pohybují také ve všech vnitřních prostorách školy, s výjimkou vlastní třídy, pokud jsou ve své lavici
  • po příchodu do školy se žáci přezují a cestou do třídy si dezinfikují ruce (v šatně se zdržují pouze nezbytně nutnou dobu)
  • třídnické hodiny a konzultace budou probíhat výhradně v kmenové třídě
V případě, že dítě do školy nepůjde, budete požádáni o doručení některých podkladů pro hodnocení do školy, zejména sešitů s poznámkami, s vypracovanými úkoly apod.

První dny po návratu budou probíhat třídnické hodiny a konzultace výhradně s třídním učitelem (tedy konzultace předmětů, které třídní učitel ve třídě učí). Další dny budou konzultace s vyučujícími probíhat dle následujícího rozvrhu. Konkrétní předmět bude dětem upřesněn v pondělí a v úterý (případně se s nimi spojí vyučující prostřednictvím e-mailu). Vzhledem k tomu, že p. Bártík vede školní skupinu 4. ročníků, budou konzultace z matematiky pro 6. ročník probíhat pod vedením pí Pilařové.

Rozvrh pro týden 8. - 12. 6.

ročník Po 8. 6. Út 9. 6. St 10. 6. Čt 11. 6.
6.   Šrámková
Šrámková
Šrámková
Šrámková
  Pilařová - M
Bártíková
Šrámková
Sinkulová
7. Vaňousová
Vaňousová
Vaňousová
Vaňousová
  Šrámková
Šrámková
Sinkulová
Nováková
 
8.   Tokarová
Tokarová
Tokarová
Tokarová
  Bártíková
Sinkulová
Sinkulová
Šrámková
9. ----
Přijímací zkoušky
  Nováková
Nováková
Pilařová
Sinkulová