Informace pro žáky 2. st. a jejich rodiče.
Na základě aktualizované verze Souboru hygienických pokynů pro školy a školská zařízení z 27. 5. 2020 (MŠMT) připravujeme třídnické a konzultační hodiny pro žáky 2. st. Přestože je účast na třídnických hodinách a konzultacích dobrovolná, rádi bychom se s vašimi dětmi ve škole setkali. Z důvodu přítomnosti dětí ve škole také plánujeme i úpravu objemu úkolů na doma.

Naším cílem je, aby
 • se žáci mohli setkat spolu navzájem a se svými třídními učiteli
 • se mohli setkat s vyučujícími z důvodu konzultace - objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020
 • si mohli vyzvednout věci, které ve škole mají a odevzdat učebnice a knihy do školní knihovny
 • si mohli převzít vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Na základě možností současného provozu vyplývajícího z účastí žáků I. st. ve školních skupinách, bude přítomnost žáků 2. st. ve třech týdnech od 8. 6. řešena dle harmonogramu:

6. r.   Út
9. 6.
  Čt
11. 6.
  Út
16. 6.
  Čt
18. 6.
  Út
23. 6.
  Čt
25. 6.
7. r. Po
8. 6.
  St
10. 6.
  Po
15. 6.
  St
17. 6.
  Po
22. 6.
  St
24. 6.
 
8. r.   Út
9. 6.
  Čt
11. 6.
  Út
16. 6.
  Čt
18. 6.
  Út
23. 6
  Čt
25. 6.
9. r. PZ
na SŠ
  St
10. 6.
  Po
15. 6.
  St
17. 6.
  Po
22. 6.
  St
24. 6.
 

Rozvrh pro jednotlivé dny bude zveřejněn později.

Přítomnost žáků bude možná za dodržování těchto podmínek:
 • nejpozději při první návštěvě školy žák odevzdá podepsané Čestné prohlášení o zdravotním stavu: ke stažení ZDE, možno vyzvednout ve škole
 • 6. a 7. roč. bude umožněn přístup do budovy v 7:45, 8. a 9. roč. v 7:50
 • konec "vyučování" bude pro všechny ročníky v 11:35 (s mírným časovým odstupem mezi ročníky)
 • před budovou školy žáci dodržují pravidlo bezpečné vzdálenosti, případně mají roušku
 • v roušce se pohybují také ve všech vnitřních prostorách školy, s výjimkou vlastní třídy, pokud jsou ve své lavici
 • po příchodu do školy se žáci přezují a cestou do třídy si dezinfikují ruce (v šatně se zdržují pouze nezbytně nutnou dobu)
 • třídnické hodiny a konzultace budou probíhat výhradně v kmenové třídě
Abychom se mohli na přítomnost dětí ve škole připravit, potřebujeme znát váš zájem. Prosíme tedy rodiče o vyplnění dotazníku nejpozději do čtvrtka 4. 6. 2020, a to i v případě, že vaše dítě do školy nepůjde a bude se dál vzdělávat pouze doma.


V případě, že dítě do školy nepůjde, budete požádáni o doručení některých podkladů pro hodnocení do školy, zejména sešitů s poznámkami, s vypracovanými úkoly apod.

Děkujeme za spolupráci.