AKTUALIZACE!!! Informace pro rodiče, kteří projevili zájem o zařazení dítěte do školní skupiny od 25. 5. 2020.


Vážení rodiče, 
na základě vámi projeveného zájmu (termín byl do 18. 5.) jsme sestavili 5 školních skupin žáků, jejich složení odpovídá složení školních tříd. Všechny děti, jejichž zákonný zástupce zájem projevil, byly do školních skupin zařazeny. Zařazení dalších dětí není z organizačních důvodů možné. Na základě aktualizované verze Souboru hygienických pokynů pro školy a školská zařízení může být skupina v průběhu dalších týdnů doplnována, ale pouze do počtu 15 dětí ve skupině.

Organizace školních skupin:

Před příchodem dítěte 25. 5. do školy je třeba, aby rodiče vyplnili a podepsali Čestné prohlášení. Formulář je ZDE: Česté prohlášení a nebo si jej můžete vyzvednout v budově školy. Dítě, u kterého nebudeme mít Čestné prohlášení nejpozději 25. 5. při příchodu do školy, nebude z bezpečnostních důvodů do budovy vpuštěno a nebude se moci výuky zúčastnit.

Zákonným zástupcům není vstup do budovy dovolen.

V případě, že se dítě nebude moci práce ve školní skupině zúčastnit, je třeba školu informovat (dítě omluvit), případně se domluvit, od kdy bude jeho docházka opět obnovena.

Jestliže se dítě necítí dobře, projevuje příznaky nemoci, do školy jej neposílejte. V případě, že se příznaky nemoci projeví ve škole, dítě od skupiny oddělíme a budeme vás neprodleně informovat.


Příchod do školy

Žáky si bude vyzvedávat vyučující před budovou školy. 1. - 4. roč. u pavilonu I. st., 5. roč. u hlavního vchodu. Vzhledem k tomu, že máme zabezpečit, aby se školní skupiny nesetkávaly (zejména v budově), musíme rozložit i příchod dětí. Z tohoto důvodu prosíme o dochvilnost. Na děti, které přijedou vlakem, případně počká paní asistentka.

1. roč. 7:50 Královcová, Říhová
2. roč. 8:00 Navrátilová, Primasová
3. roč. 7:45 Pintová, Koktová
4. roč. 8:05 Bártík, Nováková
5. roč. 8:05 Bártíková, Stuchlíková

Před budovou je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost. Se vstupem do budovy si dítě musí nasadit roušku a ve společných prostorách (chodby, WC ap.) se musí pohybovat pouze s ní. 

Vzhledem k tomu, že ve třídách máme jednomístné lavice, je zabezpečeno, že každé dítě bude sedět samostatně a v bezpečné vzdálenosti. V tomto případě může dítě roušku sejmout. Děti budou mít s sebou 2 roušky a sáček, do kterého je budou odkládat v době, kdy je nebudou mít na obličeji.

Je třeba, aby děti dodržovaly hygienická pravidla - mytí rukou, použití dezinfekce, bezpečná vzdálenost - podmínky jsou ve škole vytvořeny. V případě, že je respektovat nebudou, mohou být z účasti ve školní skupině vyloučeny.

Ve škole bude probíhat výuka zejména hlavních předmětů, podle týdenního plánu, děti, které se dále budou vzdělávat doma, budou mít informace na webu školy stejně jako dosud.

Školní jídelna nebude zajišťovat svačiny, ale pouze obědy. Svačinu si děti přinesou z domova.


Konec dopoledního bloku

Děti, které budou chodit na oběd, si přebere paní vychovatelka či asistentka. Na děti, které budou rovnou odcházet domů, dohlédne dopolední vyučující, aby řádně opustily budovu školy. Nejpozději v pondělí 25. 5. ráno informujte vyučující, jakým způsobem bude dítě z dopoledního bloku odcházet (po obědě, na autobus, na vlak, sám, vyzvednu ...).
Oběd bude probíhat ve dvou oddělených prostorách.

1. roč. 11:20 Pachlová
2. roč. 11:30 Ondřichová
3. roč. 11:15 Veřtatová
4. roč. 11:35 ---
5. roč. 11:35 ---


Odpolední blok

Provoz školní skupiny bude zabezpečen do 14:30. I zde, v případě, že si budete dítě vyzvedávat osobně, prosíme o dochvilnost.

Nejpozději v pondělí 25. 5. ráno informujte vyučující, v kolik hodin a jakým způsobem bude dítě z odpoledního bloku odcházet (po obědě, na autobus, na vlak, sám, vyzvednu ...). Pokud budete chtít v průběhu následujících dní dítě vyzvednout v jiný čas či jiným způsobem, informujte nejpozději daný den ráno pedagogy o této skutečnosti. V případě hezkého počasí mohou skupiny odpolední blok trávit venku, v přírodě i mimo areál školy.