Informace o přijetí do ZŠ a odkladech povinné školní docházky.