...písničku ti zazpívám,
přines prosím trochu dobrot,
můžeš je dát třeba do bot.
Dáváš dárky pro radost,
pro každého máš jich dost.

Jak chodil Mikuláš s čertem a andělem ve škole.
Zavítal do 1. třídy:Také ve 2. třídě se ukázal:Nezapomněl se podívat za třeťáky:A cestou se zastavil v ředitelně, v jídelně, ve sborovně a za šesťáky v hudebně: