Týdenní plán 9. třídy

Při práci se Zonerem Callisto přijali šesťáci výzvu třeťáků a zaměřili se na čtyři živly.

Za úkol měli zamyslet se nad barvou, která by odpovídala danému živlu a vymyslet a vytvořit měli také symboly, které by charakterizovaly OHEŇ, ZEMI, VODU A VZDUCH.

Výsledné práce v některých případech neodpovídají času, který jsme zadání věnovali, ani tomu, co už by šesťáci měli se Zonerem zvládnout. Škoda. Na povídání se spolužáky je vhodnější volit jiný čas.