Týdenní plán 8. třídy

Od letošního září byla naše 4. třída zapojena do projektu České spořitelny Abeceda peněz. Po dobu 3 měsíců jsme se scházeli na ranních dílničkách. Datum našeho zúčtování bylo stanoveno na začátek prosince, čímž bylo víceméně dáno, čím se bude naše "firmička" zabývat a co budeme vyrábět. Vánoční ..... cokoliv. Ozdoby, svícny, šperky, dekorace,  ...


Vyvrcholení přišlo 9. prosince, kdy jsme uspořádali jarmark s našimi výrobky před pobočkou ČS v Boru. Zaplnili jsme celkem tři pulty stánků. Pro naše zákazníky byla v sychravém počasí připravena teplá káva, čaj a svařák. K tomu mohli ochutnat třeba muffiny nebo jablkovou buchtu. Celé již tak hezké odpoledne bylo o to příjemnější po přepočítání výdělku. Ten zdaleka předčil naše očekávání. Všechny děti  se velmi těší na výlet, který za vydělané peníze uskutečníme pravděpodobně na jaře, až počasí poleví. Obrovský dík patří všem rodičům, kteří přispěli materiální, fyzickou i psychickou podporou. Další dík směřuje ke všem, kteří nás svým nákupem podpořili ... a samozřejmě paní Mauerové a ČS za tuto akci. V rámci projektu nás čeká ještě exkurze borské pobočky ČS, kterou jsme z důvodu rekonstrukce nemohli navštívit před jarmarkem.