Týdenní plán 8. třídy

Také páťáci se věnovali při informatice živlům.


Na rozdíl od šesťáků se Zonerem Callisto letos seznamují. Jejich úkol zněl podobně - najít a namíchat vhonou barvu pro každý ze živlů a z nabídky symbolů vybrat vhodný tak, aby odpovídal každému živlu