Týdenní plán 7. třídy

Páťáci se snažili zachytit podzimní krajinu v mihotavém odlesku vodní hladiny. Jak funguje kouzlo otisku?
foto: Aneta Veřtatová