Týdenní plán 7. třídy

V úterý šesťáci pekli rohlíky a housky.