Týdenní plán 7. třídy

Ukázka podzimního tvoření našich páťáků.