Týdenní plán 7. třídy

Naše třída byla zařazena do projektu České spořitelny - Abeceda peněz. Jde o program na podporu finanční gramotnosti dětí. Ty si v rámci projektu přiměřeně svému věku osvojí základní finanční pojmy. Hlavním úkolem je zrealizovat vlastní podnikatelský plán a pod vedením zkušených lektorů a učitelů pracovat přibližně 3 měsíce s cílem vybudovat úspěšnou firmu. Případný zisk z této firmy poté využijeme například na školní výlet.

Firmu jsme založili 23.září v 9.00 hod. dle instrukcí z předchozí hodiny vedené paní lektorkou Mauerovou, která má naši školu na starost.
Jako podnikatelský záměr jsme zvolili výrobu vánočních ozdob, věnců, svícnů, prostě všeho, co k Vánocům patří.
V pondělí 9.12.2019 bude jako vyvrcholení našeho projektu uspořádán od 13. do 16. hod. jarmark před budovou banky ČS v Boru, kde se budeme snažit naše výrobky zpeněžit a udělat radost kolemjdoucím nejen našimi výtvory, ale také doprovodným programem.
Momentálně vymýšlíme, co a jak vyrábět, co budeme potřebovat, koho zapojit.
Pokud pro nás máte nějaký nápad, budeme rádi za jakoukoliv inspiraci, pomoc, ...