Týdenní plán 6. třídy

... a v naší čtvrté třídě rozkvetla okna.