Týdenní plán 6. třídy

Ve III. třídě můžete navštívit korálkovou ZOO.