Týdenní plán 6. třídy

Během května se páťáci zúčastnili dvou výběrových zjišťování výsledků žáků. Měli prokázat, jak jsou na tom se čtenářskou gramotností a dovednostmi usnadňujícími učení. Bylo to první setkání s tímto způsobem testování.

Zatímco tedy probíhal Den bláznivých účesů, potýkali se páťáci se čtením a plněním úkolů.A jak se jim dařilo? Někomu více a někomu méně. Někdo zjistil, že čas plyne rychleji, než by potřeboval. Všichni ale pracovali soustředěně a brali testování velmi vážně. A za to jim patří velký dík.

foto: Lenka Lapská