Týdenní plán 6. třídy

Poslední květnovou hodinu slohu na nás čekalo překvapení v podobě dvou retro telefonů, které nám posloužily jako rekvizity pro telefonování.

Nejprve jsme si zopakovali, jak má správný telefonický rozhovor vypadat, která jsou pro nás nejdůležitější čísla (150, 155, 158,…) a ve kterých situacích je použijeme. Pak nám paní učitelka rozdala kartičky s různými náměty dialogu. Podle jmen a situací jsme si vyhledali partnera, spolu s ním jsme si rozhovor připravili a nakonec předvedli ostatním spolužákům. Po posledním vystoupení jsme jednotlivé výkony obodovali a vítězové, kterými byli Verunka s Marcusem, obdrželi od paní učitelky drobnou odměnu.