Týdenní plán 5. třídy

Čtvrťáci poznávají krajinu a přírodu kolem Stráže při pravidelných vycházkách do okolí. Den stromů byl i pro ně příležitostí zopakovat si, co už vědí. Také oni vytvořili svůj třídní strom.
foto: Hedvika Královcová