Ne, prvňáci se nerozhodli, že se uloží k zimnímu spánku. Navštívili severní pól a přivezli s sebou něco ledních mědvědů.