Naši draci nelétají,
zato mají, co mít mají,
barvy, úsměv, mašli,
abychom je našli.