Jak třeťáci nafukovali žabáky.
foto: Vlaďka Pintová