Třeťáci bílého koně sv. Martinovi už osedlali.


Na svatého Martina
Na svatého Martina,
kouřilo se z komína.
Za komínem meluzína,
kvílí, skučí – přijde zima.
Pak se nebe zamračilo,
náhle bylo všude bílo.
Svatý Martin na svém koni,
bílé mraky nebem honí.foto: Vladimíra Pintová