8. 6. druháčci vyjeli obecním a hasičským vozem za poznáváním přírodního parku Sedmihoří

Cílem naší cesty bylo místo, které se jmenuje U Ručiček. Cestou si děti zahrály hry, slyšely a "viděly" hejkala, o kterém si poslechly pověst, a plnily úkoly stopované.
U Ručiček děti pro skřítky postavily domečky. Samozřejmě nezapomněly na svačinu a odpočinek.
Závěrem dopoledne jsme se přesunuli do Bernartic, kde jsme opékali buřty a hráli hry.
Věřím, že si všichni výlet užili.