čtvrtek 1.6. - Den dětí (neučíme se)
pátek 2.6. - školní výlet Bor (neučíme se)

Čj
- slovesa - infinitiv, zvratná slovesa
- slovesa -časování
- uč. str. 100, 101, 102
- PS str. 35

M
- převody jednotek délky, hmotnosti, objemu, času
- PS 1. díl

Aj
- věty - kdo kde je
- předložka in
- PS do str. 37
- otázka a odpověď (čtení s porozuměním)

Čajs
- zdravá a nezdravá strava
- životní styl