Malé nahlédnutí do dvojky.

V rámci českého jazyka si druháci oblíbili hru Slovní soudce, při které musí prokázat čtenářskou gramotnost, jazykový cit, rozvíjí si slovní zásobu, pochopí význam synonym aj.Do matematiky jsme zařadili nové manipulační činnosti a to se spojovacími kostičkami, se kterými jsme si vyzkoušeli násobky a v geometrii jsme vytvářeli geometrické tvary a obrazce na geodeskách.V Čajsu jsme si procvičili, co vše víme o Česku ve hře Moje první Česko.