Ze sněhu se vyklubala
na prst malá sněženka.
Trochu váhá, že je nahá,
že nastydne její květ,
ale než se napřímila,
těch sněženek kvetlo pět.
(Sněženka - Michal Černík)