Týdenní plán 2. třídy

Ve 2. třídě si děti připomněly tradici Tří králů.