Možná. Druháci chytili alespoň koně. Martina nikde nepotkali.