Týdenní plán 1. třídy

Pondělí 5.6.
Český jazyk   ČTENÍ str.84, řazení vět
Matematika  sčítání, odčítání, slovní úlohy - M str. 73/cv.5,6
                                                                           str.74/cv.1,2,3,4,5
DÚ: matematika str.74/cv.10 (žlutý sloupec)
       číst ČTENÍ str.85
Zítra diktát: Praha, Ostrava, Brno, Liberec, Jičín, Kladno, Most, Domažlice

Úterý 6.6.
Český jazyk - ČTENÍ str.85
                      modrá písankab str.14 - podle zadání
Matematika - prázdninové nákupy str.75
                       počítání pro volnou chvíli - str.78
DÚ: modrá písanka str.15 - podle zadání
       číst ČTENÍ str.86
Zítra desetiminutovka - sčítání , odčítání do 20

Středa 7.6.
Český jazyk - modrá písanka str.17
                      ČTENÍ str.86, str.87
Matematika - prázdninové nákupy - str.76
                      sčítání a odčítání do 20 - str.78
DÚ: Matematika str.78 - 2 označená cvičení cvičení
      číst ČTENÍ str.88

Čtvrtek 8.6.
Český jazyk - ČTENÍ str.87 - 88
                     červená písanka str.22 - první 2 řádky
                     modrá písanka str.18 - 3 řádky
                                              str.16
Matematika - str.77, další cvičení ze str.78
DÚ: modrá písanka str.16 - dopsat

Pátek 9.6.
Český jazyk - ČTENÍ str.89 (dramatizace pohádky)
                     červená písanka str.22
                     modrá písanka str.19
DÚ: modrá písanka str.17,18,19 (dopsat, kdo nedopsal)
       číst ČTENÍ str.91
Příští týden výlet ne Sycherák - podepsat informace
(středa 14.6., sraz v 7,55 hod před školou, tam pěšky, zpátky vlakem,
vhodné oblečení do lesa, repelent, do batůžku svačinu a pití,
svačina a oběd ve škole odhlášeny,
jízdné a špekáčky hrazené z třídního fondu)