Toto je stará neaktualizovaná verze webu. Pro vstup na nový web klikněte na https://www.zsstraz.cz
< návrat zpět

eTwinning - uzavřené

eTwinningový projekt je postavený na využití informačních a komunikačních technologií (ICT). Mohou jej společně uskutečnit minimálně dvě školy ze dvou různých evropských zemí.


KOSMOTOUR PROXIMA

Zažili jsme velkou celoroční cestua do vesmíru. Odhalili jsme tajemství vesmíru nejen na základě vědeckých poznatků, ale i zábavnou a prožitkovou formou. Před velkým kosmickým letem proběhla příprava a teprve potom jsme se vydáli na cestu s kosmickou cestovní kanceláří KOSMOTOUR PROXIMA. Poznávali jsme Sluneční soustavu, zaměřili jsme se zvláště na Zemi a Měsíc, důležitost Slunce pro náš život a vydali jsme se i dál... Prostřednictvím zkoumání, bádání, experimentování a tvoření jsme poznávali specifické zvláštnosti vesmírných těles a jejich skrytá bohatství. Společně jsme pátrali po slovensko-českých stopách ve vesmíru, navrhovali jsme technologické produkty, tvořivě jsme zpracovávali "neviditelný" vesmír.

Letěli s námi žáci ze slovenské Ilavy.


Look around!

Během práce na projektu jsme vedli děti k vnímání a pozorování svého okolí a dění ve škole. Jejich úkolem bylo vyfotografovat, co vidí, pomocí digitálního fotoaparátu nebo mobilního telefonu. Pořízené fotografie jsme vzájemně sdíleli, některé posloužily k tvorbě společného obrazového slovníku, jiné jsme vybrali do společného kalendáře.
Projekt vedl k rozvoji komunikačních dovedností, slovní zásoby a k osvojování praktických IT dovedností při práci s fotoaparátem a používanými aplikacemi.

Naši partneři:

 • ICS "Card. O. Giorgi" di Valmontone , Valmontone (Rm) Itálie
 • ICS "F. Querini" di Venezia, Venezia (Ve) Itálie
 • ICS "F. De Pisis" di Brugherio, Brugherio (Mb) Itálie
 • Ecole élémentaire Louis Guingot, Custines Francie
 • LEPL Kutaisi Public School #11, Kutaisi Gruzie
 • INS de Tona, Tona Španělsko

Sei meine Navigation


Žáci dělají navigátory svým partnerům. Ukazují jim cestu od třídy/školy přes město, region až ke své vlasti. Tvoří pomocí filmů, obrázků, fotek, prezentací a pohlednic. Na konci společné práce vytvoří žáci koláže své cesty a virtuální výstavu. Jako doplňkový úkol si partnerské školy vzájemně pošlou vánoční pohlednice s přáním (mohou také zpívat koledy - natočit krátký film).

Žáci rozvíjejí znalosti němčiny, kreativitu, manuální dovednosti. Zlepšují své jazykové znalosti a počítačové/internetové kompetence. Mají motivaci používat cizí jazyk a poznávat nové přátele, jejich země, bydliště a jejich školy. Žáci se také učí, že Evropa je velmi diferencovaný světadíl. Používají umění jako zdroj informací o sobě (koláže).


Malí a velcí kamarádi

Projekt Malí a velcí kamarádi - Malí a veľkí kamaráti je zaměřený na období Vánoc a účastní se ho děti, které mají šikovné ručičky.

Spolupracujeme se ZŠ Zbehy (Slovensko)


The European Chain Reaction 2017

Celoevropský projekt podporující vědu. Zástupci 38 států (za ČR škola ve Stráži) připravují řetězové reakce, natáčejí jejich průběh a sdílejí je ostatním.


TRAJA PÁTRAČI

Projekt je inspirován knižní detektivní sérií pro děti, kde trojice chlapců řeší různé záhady ve svém okolí. V našem projektu trojici chlapců nahradí zástupci tří různých zemí (Česká republika, Slovensko, Polsko), kteří budou pátrat po věcech známých, méně známých či úplně neznámých. Naší snahou je přirozenou cestou rozvíjet zvědavost a zvídavost dětí, jejich touhu po objevování nového a objasňování neznámého. Zaměříme se na dvě oblasti - literaturu a vědu a techniku.

Cílem projektu je:

 • rozvoj čtení, čtenářské a informační gramotnosti žáků na základě hlubšího poznání národních pohádek a příběhů
 • formování schopnosti dětí společně se podílet na odhalení neznámého
 • upevňování smyslu pro týmovou činnost a spolupráci prostřednictvím vlastní badatelské činnosti a jednoduchých pokusů
 • naučit děti jasně formulovat problémy, diskutovat o vzniklých situacích, navrhovat řešení a ověřovat je v praxi
 • sdílet s partnerskými školami výsledky své práce, vzájemně porovnávat získat informace, analyzovat je a rozšiřovat své poznatky a vědomosti o postřehy z jiných škol
 • v rámci spolupráce škol vytvořit několik tematicky propojených aktivit a zpracovat je prostřednictvím technologií
 • získávat a zpracovávat informace, spolupracovat s projektovými partnery a zdokonalit se v práci s technologiemi

Našimi partnery jsou:

 • ZŠ Medňanská Ilava (Slovensko)
 • Szkoła Podstawowa Jajkowo (Polsko)
 • Szkoła Podstawowa Częstochowa (Polsko)

Projektové prostředí TWINSPACE: https://twinspace.etwinning.net/23003/home


OBJEVUJEME VYNÁLEZCE

Vše kolem nás musel někdo vymyslet. Jak se proměňovaly nástroje a stroje v běhu staletí? Jak si lidé ulehčovali činnosti každodenního života? Jaké cesty vedly k malým i velkým objevům? Kdo byli ti, kteří nám je tady zanechali?
Celoroční projekt, během kterého se žáci promění v objevitele vynález(c)ů. Budou se zabývat nejen "velkými" objevy, které změnily svět, ale také "drobnostmi", které ovlivňují náš každodenní život. Budeme pátrat, objevovat, zkoumat, objasňovat a vynalézat.

Cíl projektu:

 • pracujeme s informacemi, rozvíjíme dovednosti dětí v této oblasti - vyhledávání (zdroje, čtení s porozuměním, výběr podstatného, citace, autorská práva) a zpracování informací (text, prezentace, komiks, video, časové osy, plakát ..)
 • využíváme různé formy spolupráce - vzájemná výměna zadání a sdílení zjištěného (řešení), spolupráce v mezinárodních skupinách, práce na sdílených dokumentech, společné konference (skype)
 • objevujeme nové - vlastní objevitelská činnost, formulace problému, práce s informacemi, jednoduché pokusy, diskuse nad problémem, hledání nových řešení a jejich ověřování
 • máme zodpovědnost za dokončení úkolu = jsme jeden tým
 • zdokonalujeme se v používání technologií - získávání a zpracování informací, spolupráce online, komunikace, využívání online zdrojů a aplikací, hledání nejvhodnějších nástrojů pro splnění zadaného úkolu

Naším partnerem je ZŠ Hroncova z Košic

Projektové prostředí Twinspace: https://twinspace.etwinning.net/28182/home


The European Chain Reaction

Celoevropský projekt podporující vědu. Zástupci 38 států (za ČR škola ve Stráži) připravují řetězové reakce, natáčejí jejich průběh a sdílejí je ostatním.


RAČTE VSTOUPIT!

Etwinningový projekt pro školní rok 2015/2016 určený pro děti navštěvující školní družinu a všechny hudebníky, umělce, artisty, kouzelníky, klauny a šikovné děti (nejen) z naší školy.

Realizací aktivit s cirkusovou tématikou povedeme žáky k zvyšování úrovně pohybové aktivity, k formování základní sebekázně a volních vlastností, k vytváření správných a trvalých pohybových návyků.
V procesu realizace projektu budeme poznávat zákonitosti přírody, život zvířat na svobodě a v zajetí, hudební nástroje, výtvarné a literární umění spojené s cirkusovým prostředím.
Pomocí prostředků ICT zachytíme a zpracujeme všechny aktivity spojené s jejich realizací. Vytvoříme společný česko-slovenský sborník - shrnutí realizovaných činností a jejich následné porovnání.
Prostřednictvím cirkusu, jako zábavného fenoménu, zprostředkujeme žákům aktuální témata dnešní doby, jako migrace obyvatelstva, akceptování příslušníků jiných národů jako plnohodnotných členů společnosti (multikulturní výchova).
Za pomoci tvůrčích aktivit umožníme žákům zorientovat se v nabídce mediálních produktů, získat a uplatnit základní poznatky o úloze a fungování médií ve společnosti a naučíme je kritickému myšlení ve vztahu k médiím (mediální výchova).
Navázáním na aktivity Cirkusu Paciento - Zdravotní klaun povedeme žáky k empatii - schopnosti vcítit se do pozice člověka v nemoci.

Cíle projektu:

 • snížit počet žáků, kteří nevykonávají žádnou pohybovou aktivitu, zaměřit volnočasové aktivity na různé druhy fyzické aktivity, využívat přirozenou potřebu fyzické aktivity dětí, rozvíjet jemnou motoriku žáků, rychlost a obratnost
 • upozornit na zásady správného stravování, zdravou výživu a boj proti dětské obezitě
 • využívat média jako zdroj informací, vzdělání, ale i naplnění volného času
 • rozvíjet schopnost realizovat jednoduché přírodovědné experimenty, interpretovat, porovnávat a třídit získané informace
 • vyjádřit postoj k tématu různými výrazovými prostředky (zásobník výtvarných námětů, literární a hudební zpracování tématu)
 • rozvíjet empatii, poznávání a pochopení druhého člověka
 • zdokonalit se v používání ICT technologií (získávání a zpracovávání informací, spolupráce s partnerskou školou)
 • rozvíjet a podporovat kulturní rozmanitost pomocí vhodných příkladů
 • porovnat práci partnerů s naší a rozšířit si znalosti a dovednosti o jejich postřehy a nápady, vzájemnou součinností vytvořit společné díla

Naši partneři:

 • ZŠ Medňanská, Ilava, Slovensko
 • MŠ Koloveč
 • ZŠ a MŠ pri zdravotnickom zariadení, Slovensko
 • ZŠ a MŠ Bukovice
 • ZŠ Plavy
 • ZŠ Slavkovice
 • ZŠ Spořilov, Pardubice
 • ZŠ Strž, Dvůr Králové nad Labem

Račte vstoupit do Twinspace: http://twinspace.etwinning.net/9510/home


AROUND THE WORLD WITH MATH

Prostřednictvím tvorby a řešení slovních úloh poznají žáci zajímavá místa, historické památky, přírodní zajímavosti a život v jiných zemích. Získají a využijí své matematické znalosti, zdokonalí se v komunikaci v anglickém jazyce, rozvinou IT dovednosti při vyhledávání informací potřebných pro tvorbu nebo řešení úloh, a při jejich zpracování do interaktivní mapy a společné sbírky úloh.

Co chceme:

 • Ukázat žákům, že matematika je všude kolem nás a že ji najdou i tam, kde by ji nečekali.
 • Tvorbou a řešením úloh se zdokonalí v práci s informacemi, obohatí svou slovní zásobu i znalosti ze zeměpisu a dějepisu.
 • Budou získávat nové a rozvíjet stávající matematické dovednosti.
 • Žáci společně vytvoří sbírku a mapu úloh, které se budou vázat na geografické zajímavosti či historické a kulturní památky.

Naši partneři:

 • Burdur Bilim ve Sanat Merkezi (Turecko)
 • Village Gurjaani Public School, Gurjaani (Gruzie)
 • CPR ALCA, Ames (Španělsko)
 • Lviv Linguistic Gymnasium, Lviv (Ukrajina)
 • LEPL N1 public school, Gurjaani (Gruzie)
 • Eugena Kumičića, Slatina (Chorvatsko)
 • Yüreğir Mehmet Adil İkiz Ortaokulu, YÜREĞİR (Turecko)
 • Çekmeköy Vatan Ortaokulu, Çekmeköy, İSTANBUL (Turecko)
 • Çayırhan Hüsamettin Değirmenci Ortaokulu, Nallıhan (Turecko)
 • Private school "Reca", Rustavi (Gruzie)
 • Základná škola Apoštola Pavla, Liptovský Mikuláš (Slovensko)

Práci na projektu můžete sledovat ve Twinspace: http://twinspace.etwinning.net/9508


HRAJEME SI S ETWINNINGEM

Cíl hry: zábavnou formou propagovat aktivitu eTwinning v roce jejího desátého výročí, seznámit učitele a žáky s prostředím eTwinningu, motivovat učitele k využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve výuce, zapojit nové školy a učitele do mezinárodní spolupráce on line a zároveň zvýšit povědomí učitelů a žáků o bezpečném využívání internetu a sociálních sítí.

Kdo se může zapojit: učitelé a žáci všech typů mateřských, základních a středních škol

Doba trvání hry: hra bude zahájena 10. února 2015 při příležitosti Dne bezpečnějšího internetu a zakončena v říjnu 2015.

Průběh hry:

 • Hra se skládá z deseti úkolů pro zapojené týmy, které budou postupně zveřejňovány na webu www.etwinning.cz/10let
 • Úkoly jsou koncipovány tak, aby byly splnitelné jak v MŠ, tak i v odborné střední škole a aby se na nich mohli podílet především sami žáci a studenti
 • Za splnění úkolu tým obdrží jeden virtuální odznak, cílem je získat všech deset odznaků.
 • Seznam zapojených škol i počet získaných odznaků je publikován na www.etwinning.cz/prehled
 • Do hry se může zapojit více třídních týmů z jedné školy.
 • Do hry se mohou školy zapojit po celou dobu jejího trvání, úkoly je možno plnit i zpětně.

Prostředí TwinSpace této hry.


DOTEK ZTRACENÝCH ČASŮ

Etwinningový projekt pro školní rok 2014/2015 určený pro děti navštěvující školní družinu a všechny badatele, kronikáře, novináře a šikovné děti z naší školy.

Poznáváním kulturního dědictví národa povedeme děti k rozvoji pozitivního postoje k rodišti, jeho okolí a celému regionu - vážíme si dědictví našich předků.
Pomocí technologií zachytíme a zpracujeme všechny aktivity související s projektem.
Vytvoříme společné česko-slovenské sborníky (pranostik, výtvarných námětů, ...) jako shrnutí realizovaných činností a jejich srovnání.

Naše aktivity by měly směřovat k tomu,

 • aby si děti uvědomily přírodní krásy a historické pamětihodnosti nejen svého regionu, ale celé země
 • aby si děti pěstovaly úctu ke své vlasti, kraji i k sobě samému
 • abychom u dětí vytvářeli předpoklady k vnímání krásy lidového umění a k uchování kulturního dědictví našich předků, a to i prostřednictvím studia tradiční lidové kultury v partnerských zemích
 • abychom rozvíjeli toleranci dětí k jiným kulturám
 • aby se při předávání průběžných výsledků mezi partnerskými školami děti zdokonalily ve smysluplném využívání technologií a zlepšila se jejich počítačová gramotnost.

Naším partnerem jsou děti ze ZŠ Medňanská, Ilava (Slovensko)

Sledujte průběh projektu nejen zde na našem webu, ale také ve TwinSpace http://new-twinspace.etwinning.net/web/p105557


OSTROVY OBJEVŮ

motto: Vzhůru na palubu za novými objevy a dobrodružstvím!

Etwinnigový projekt pro školní rok 2013/2014 určený pro děti navštěvující školní družinu a všechny piráty navštěvující naši školu.

Čeká nás velká celoroční cesta po "ostrovech" (např. Tančící, Sopečný, Ledový, Ostrov pirátů aj.), na kterých budeme prostřednictvím zkoumání, bádání, experimentování a tvoření poznávat jejich specifické zvláštnosti a skrytá bohatství.

Naše aktivity by měly

 • přirozenou cestou rozvíjet zvídavost dětí, jejich touhu po objevování nového a objasňování neznámého
 • učit děti jasně formulovat problémy, diskutovat o vzniklých situacích, navrhovat řešení a ověřovat je v praxi
 • prostřednictvím jednoduchých pokusů rozvíjet intelektuální schopnosti dětí, upevňovat smysl pro spolupráci
 • probouzet zájem dětí o vědu a rozvíjet osobnost každého žáka

Zároveň při předávání průběžných výsledků mezi partnerskými školami se žáci zdokonalí ve smysluplném využívání technologií a zlepší se jejich počítačová gramotnost.

Naším partnerem jsou děti ze ZŠ Medňanská, Ilava (Slovensko)

Sledujte průběh projektu nejen zde na našem webu, ale také ve TwinSpace - http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97565/welcome


TAJEMSTVÍ STROMŮ

Etwinnigový projekt pro školní rok 2012/2013 určený pro děti navštěvující školní družinu:

Na rok se proměníme ve stromové badatele. Najdeme strom, který budeme pozorovat a zkoumat, nakreslíme jeho polohu do mapy, kreslit budeme i jeho části, zkoumat budeme velikost i barvu listů, budeme odlévat, tvořit otisky, lisovat, ochutnávat, čichat, přenášet ... Zjistíme, kteří živočichové na stromě žijí (hmyz, ptáci, savci...) a budeme hledat jejich stopy. Budeme skládat, tvořit a bádat.

Naše aktivity by se měly podílet na

 • nenásilném seznamování žáků s přírodními jevy a zákonitostmi
 • probouzení lásky k přírodě, rozvíjení environmentálního povědomí a vytvoření silné citové vazby s přírodou

Zároveň při předávání průběžných výsledků mezi partnerskými školami se žáci zdokonalí ve využívání didaktické techniky a zlepší se jejich počítačová gramotnost.

Naším partnerem jsou děti ze ZŠ Medňanská, Ilava (Slovensko)


Naše heslo zní: "Každý je v něčem nejlepší!"

Projekt, kterého se budou účastnit děti navštěvující školní družinu

Popis:

Celoroční hra pro školní rok 2011/12 motivovaná olympijským rokem. Deset měsíců = deset netradičních disciplín. "Sportovní činnosti" se prolínají i s činnostmi výtvarnými (např. návrh maskota), literárními (básničky, příběhy, povídky). Součastí bude i olympiáda mozků - řešení hlavolamů, hříček, logických hádanek.

Cíl projektu

 • poznávání podmínek, tradic a událostí v jiných zemích
 • spolupráce se školami na Slovensku
 • poznávání nových přátel
 • rozvoj dětí v oblasti tělesné, duševní i manuální

Hlavními partnery jsou: Soukromá základní škola (Nová Dubnica - Slovensko), Základní škola TGM (Mnichovice - Česká republika), ZŠ Strž (Dvůr Králové nad Labem - Česká republika), ZS Medňanská (Ilava - Slovensko)


Flat Stanley

Projekt určený pro žáky 4. a 5. ročníku

Průběh:

 • Děti se seznámí s knihou Jeffa Browna Flat Stanley - budou příběh vyprávět podle obrázků, přeloží jej pomocí elektronického slovníku.
 • Vytvoří si vlastní postavičku Flat Stanley - v Malování či jiném grafickém programu.
 • Budou vymýšlet další Stanleyho dobrodružství - budou psát, tvořit komiksy, vyrábět krátké animované filmy.
 • Vybaví svého Stanleyho otázkami a vyšlou jej do světa - psaní textů, fotografie a jejich zpracování.
 • Stanou se průvodci Flat Stanley z jiné evropské školy, zodpoví jeho otázky - psaní textů, blogu, tvorba obrázků, pořizování a zpracování fotografií.

Cíl projektu

 • zlepšení schopnosti komunikace dětí v cizím jazyce
 • poznání podmínek, tradic a událostí v jiných zemích
 • poznání nových (zahraničních) přátel
 • rozvoj dovedností při práci s ICT

Hlavními partnery jsou Ecole Marcel Pagnol (SAINT BLAISE - Francie), SOU "Dimcho Debelyanov" (Burgas - Bulgaria), The Bawburgh School (Bawburgh - Velká Británie), Merkez Yunus Emre İlköğretim Okulu (Dörtyol/HATAY - Turecko), Szkoła Podstawowa nr 34 im. Mikołaja Kopernika (Katowice - Polsko), The Bawburgh School (Bawburgh - Velká Británie), Scoala nr.3 focsani (Focsani - Rumunsko), BOZÜYÜK ZAFER İLKÖĞRETİM OKULU (BOZÜYÜK - Turecko), Harrysmuir Primary (Livingston - Velká Británie), Ward Green Primary School (Barnsley - Velká Británie)