< návrat zpět

Současnost

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

ředitelka školy: Mgr. Alena Vaňousová
zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pilařová

I. tř.
13 žáků
Mgr. Vladimíra Pintová VI. tř. 10 žáků Mgr. Martina Tokarová
II. tř. 15 žáků Mgr. Hedvika Královcová VII. tř. 13 žáků Mgr. Pavla Nováková
III. tř. 10 žáků Mgr. Hana Navrátilová VIII. tř. 11 žáků Mgr. Petr Bártík
IV. tř.
17 žáků Mgr. Kateřina Šrámková IX. tř. 15 žáků Mgr. Ludmila Sinkulová
V. tř.
19 žáků Mgr. Lenka Bártíková

Bez třídnictví: Mgr. Jana Květová, Pavlína Nováková
Speciální pedagog: Mgr. Jana Květová
Vychovatelky ŠD: Jaroslava Pachlová, Šárka Šujanová DiS.
Asistentky: Irena Stuchlíková, Pavlína Nováková, Šárka Šujanová DiS., Bc. Věra Koktová, Aneta Veřtatová,Mgr. Jana Květová

Učebny:

Pro výuku škola využívá 9 kmenových tříd, samostatné učebny pro výuku fyziky, chemie a přírodopisu, jazyků, hudební výchovy, výtvarné výchovy, dílen, informatiky, dále i interaktivní učebnu, ke škole patří tělocvična a školní hřiště.

Žáci I. st. mohou navštěvovat dvě oddělení školní družiny.
Nejen výuce slouží žákovská knihovna a učitelská knihovna se studovnou.