< návrat zpět

Učebny

Hlavní budova

HLAVNÍ BUDOVA

PŘÍZEMÍ

I. PATRO

učebna Hv VI. třída
učebna cizích jazyků
VII. třída
kancelář VIII. třída
ředitelna IX. třída
studovna Interaktivní učebna
sborovna
I. stupeň

PAVILON I. STUPNĚ

PŘÍZEMÍ

I. PATRO

I. třída
II. třída
IV. třída
III. třída
školní družina V. třída


II. pavilon

PAVILON Odborných učeben

PŘÍZEMÍ

I. PATRO

učebna Inf žákovská knihovna
učebna Vv
učebna Ch a Př
kovodílna učebna F
obecní knihovna
tělocvična

TĚLOCVIČNAtělocvična